Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Benyt havnens nye fortøjningssystem

Venligst fortøj med stævn eller agterenden mod kajen

 

Benutzen Sie das Hafens Verankerungssystem

Bitte Anlegen mit Bug oder Heck zum Kai

 

Use the Harbour moorings system

Please moor with bow or stern to the quay

 

Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570