Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Sidste nyt

16. februar

 

Uddybning af sejlrender til Dragør Havn

 

Det er planen, at der i løbet af marts måned vil blive foretaget uddybning af sejlrenderne til Dragør Lystbådehavn, Færgehavn og Gl. Havn. Endvidere vil der blive flyttet bundmateriale i selve lystbådehavnen.

 

Ovennævnte udføres i henhold til indhentede tilladelser fra Kystdirektoratet, Naturstyrelsen samt Taarnby Kommune.

 

-----------------

1. februar

 

Tilkendegivelse om stativordning

 

Der er i dag sendt brev via e-Boks til alle bådejere med plads i Dragør Havn. Vi har brug for at vide, hvor mange bådejere der umiddelbart er interesseret i at tilmelde sig stativordning i 2018.

 

Se mere under menupunktet Information/stativordning (skal gøres på PC).

 

---------------

 

16. november

 

Der vil blive lukket for vandet på broerne mandag d. 20/11. Lukning af vand på havnepladserne vil ske på et senere tidspunkt, afhængig af de varslede temperaturer fra DMI.

 

---------------

14. november

 

Toiletter og bad på Ny Havn vil blive lukket ned og aflåst for vinteren. Der vil stadig være adgang til handicap-toilettet og til vaskeri/opholdsrum med havnekort.

 

---------------

 

4. september

 

Både kan komme på land fra 1. oktober.

 

Vi har i dag sendt brev pr. e-boks til samtlige bådejere med fast havneplads i Dragør Havn. Hensigten er at sikre en smidig optagning af både, samt at vi får plads på land, til alle der måtte ønske det.

 

---------------

 

23. august

 

Der er observeret mink forskellige steder i havneområdet, og der er derfor opsat fælder til bekæmpelse af minken. Observation af mink eller spor efter mink kan sendes til havnekontoret på mail. Gerne med billede af stedet, hvor observationen fandt sted.

 

---------------

 

19. juli

 

Der er sat redningskranse og -stiger op forskellige steder i havnen. Disse er et led i kampagnen "Sikker Havn", vi har valgt at tilslutte os her i Dragør. Udstyr alene gør det dog ikke alene. Derfor denne opfordring til at orientere sig om hvor den nærmest redningspost er, og til at studere hvorledes udstyret anvendes. Det er for sent, eller koster dyrebar tid, hvis det først gøres, hvis redning er nødvendig.

 

---------------

 

2. juli 2017

 

Juni måned er nu lagt bag os, og den bragte sommer-sæsonen 2017 og en ny havnefoged. Jeg skal lade det være usagt, hvem der kom bedst fra start. Vejret har bragt sol og sejler-vejr samt spredte byger, men ikke noget som tager humøret fra en sejler.

 

De nye toiletter på Gl. Havn er blevet vel modtaget af vores gæster. Efter indkøring af ventilationssystemet er de nu fuldt funktionsdygtige, og lever op til hvad man forventer af en moderne havn.

 

Endelig er Cykelfaergen.com kommet i drift. En unik mulighed for en dagtur til Limhamn og Malmø på cykel. Den gamle færge og turen over sundet er i sig selv en oplevelse. Se opslag om sejlads på Turistkontoret.

Vigtig information

Kommende arrangementer

 

18. august

 

Tilmeldingsblanket til STATIV-ORDNING er nu tilgængelig på hjemmesiden under menupunkt "Information\stativer".

 

Tilmelding SKAL udfyldes selv om du svarede positivt ved tilkendegivelsen i starten af året.

---------------

15. august

Servicebroen med diesel og spildevandssugning er ude af drift grundet nødreparation af flydebroen.

 

---------------

 

16. juli - VIGTIG sejladsinformation vedr. Dragør Ny Havn (Lystbådehavn).

 

Der er udlagt fortøjningsliner vinkelret på den østlige del af Landgangen (se oversigtskortet under Gæstesejlerinfo).

 

Det tilrådes at holde godt øje med liner fra både fortøjret langs Landgangen. Linerne er forankret til kæde midt i bassinet, og der kan således passeres sikkert fra midt i bassinet og mod pælene nord for Landgangen..

 

---------------

 

30. juni

 

Tre venlige henstillinger fra Havnekontoret:

 

1. Få afhentet årsmærke til båden.

2. Sæt skiltet på GRØN, når du er væk i mere end et døgn.

3. Send en mail til havn@dragoer.dk dagen før hjemkomst, så vi kan sætte skiltet på RØD.

 

Tak, god vind & god sommer ;-)

 

---------------

 

10. april

 

Der er pt. ikke vand på service-broen (ved diesel-standeren) grundet lækage på hovedvandledningen. Forventes repareret i uge 16.

 

---------------

 

5. april

 

Der er åbnet for vandet på pladsen ved Ny Havn (Lystbådehavnen), Jollehavnen, P-pladsen ved Havnekontoret/Café Espersen, den sydlige kaj i fiskerihavnen samt på havnepladsen (ved bedding og mastekran). Åbning på broerne prioriteres løbende sammen med øvrige arbejder på havnen.

 

---------------

 

6. marts

 

Status på tilkendegivelser om stativordning:

 

Tak for de mange tilkendegivelser. Vi endte med at få besvarelser fra ca. 40% af de adpurgte. Heraf tilkendegav ca. 95 at være interesseret i at deltage i stativordningen. Hertil kommer et antal nye pladslejere i havnen, så vi samlet kommer over 100 stativer til en start.

 

Det er således ikke nødvendigt med flere tilkendegivelser i denne omgang. Endelig tilmelding forventes at blive i løbet af sommeren.

 

---------------

 

1. februar

 

Tilkendegivelse om stativordning

 

Der er i dag sendt brev via e-Boks til alle bådejere med plads i Dragør Havn. Vi har brug for at vide, hvor mange bådejere der umiddelbart er interesseret i at tilmelde sig stativordning i 2018.

 

Se mere under menupunktet Information/stativordning (skal gøres på PC).

 

---------------

 

21. december

 

Masteskurene er aflåst. Kontakt Havnekontoret ved behov for adgang.

 

---------------

 

21. december

 

Kommunalbestyrelsen har d. 14/12 godkendt indførslen af mobile standard stativer til vinteropbevaring af lystbåde på Dragør Havn. Der vil blive afholdt informationsmøder i foråret 2018. Ordningen forventes indført i forbindelse med bådoptagning 2018.

 

---------------

 

4. december

 

Der vil blive lukket for vandet på havnepladsen, Ny Havn, på fredag d. 8/12. Det vil fortsat være muligt at bunkre vand langs kajen ud for havnekontoret.

 

---------------

 

16. november

 

Der vil blive lukket for vandet på broerne mandag d. 20/11. Lukning af vand på havnepladserne vil ske på et senere tidspunkt, afhængig af de varslede temperaturer fra DMI.

 

---------------

14. november

 

Toiletter og bad på Ny Havn vil blive lukket ned og aflåst for vinteren. Der vil stadig være adgang til handicap-toilettet og til vaskeri/opholdsrum med havnekort.

 

---------------

 

9. november

 

Båd på land efter 15. november?

 

Da giv venligst Havnekontoret besked, da vi begynder at tilbyde evt. ledig plads til gæster.

 

------------

 

4. oktober

 

Personlige oplysninger, e-mail, mobil, m.v.

 

Det er vigtigt, at Havnekontoret er op-dateret med korrekte data. Husk at give besked ved ændringer.

Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570