Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Vigtig information

28 juli 2015
Der er uden varsel opstået problemer med en del fortøjningspæle i den nye havn. Havnen har iværksat indkøb af nye pæle, der vil blive rammet snarest muligt. Forhåbentlig allerede i uge 32.  Vi beder om forståelse for den ulejlighed det vil medfører for dig som bådejer. Hvis din pæl knækker eller begynder at se træt ud, så henvend dig til Havnekontoret så vi kan anvise dig en anden midlertidig plads. De berørte bådejere vil modtage en mail eller en SMS senest fredag i denne uge.

-------------------------------------------------

27.marts 2015.

Ny anbefalet sejlrute for Lystfartøjer ved passage af Københavns Havn.
Søfartsstyrelsen har udgivet en fritidssejlerrute som man bør holde sig til ved passage af Københavns Havn.
Ruten er omtalt i EfS. nr. 10/265- 2015. En søkortrettelse er ligeledes bragt i nr. 12/2015. Søkortrettelsen indeholder en kortskitse, der kan indsættes i søkortet.
Rettelsen kan ligeledes ses ved henvendelse på Havnekontoret.

-------------------------------------------------

 

 

Kommende arrangementer

Sildens dag afholdes i år den 29. august på havnepladsen

-------------------------------------------------

17.-20. september Adoptionsbesøg af søværnets patruljefartøj DIANA

-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Sidste nyt

28. maj. 2015
Så tilbyder Dragør Havn også gratis WI FI på havneområdet både til vores faste bådejere og alle vores gæster. Login kode fremgår af kvitteringen ved betaling af havneafgift.  Vores faste bådejere kan få koden ved henvendelse på Havnekontoret.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
27. april 2015

Nyt fra Fartøjsberedskabet:
Som bekendt har vi i Dragør en telefonliste med skippere, som er indstillede på at yde assistance med deres egen båd og besætning i tilfælde af f.eks en eftersøgning ved Dragør.
Vi opdaterer listen hvert år i april.
Måske vil du gerne stå på listen i sommeren 2015?
Du får normalt ikke betaling og du får ikke bestemte vagter.
Får vi en henvendelse, bestemmer de enkelte skippere om de kan / vil deltage.
Sidste sommer assisterede Fartøjsberedskabet i Dragør uheldige sejlere ca. en gang hver måned.
Kontakt: Per / Gnyx, tlf. 50 90 79 75.
gnyx@dragoer-baadelaug.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

30. marts 2015

Vær med til at hjælpe vores redningsfolk

TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben (det tidligere SOK) har udviklet et mærkat, Operation Sømærkning, som udover at identificere fartøjets ejer også forebygger unødige eftersøgninger af herreløse fartøj. Mærkaten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

Se mere her : http://www.trygfonden.dk/Projekter/Operation-Soemaerk

Husk at havnens nye vaskeri i Lystbådehavnen også kan imprægnere dit sejlertøj hvis du har behov for det. Det er blot at følge vejledningen. Imprægneringsmiddel tilsættes automatisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570