Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Vigtig information

22. april 2015
Havnen får i disse dage rammet nye pæle og ændret nogle mindre havnepladser til større og mere anvendelige pladser. Det giver nogle af de forstyrrelser man skal leve med i en havn.

 

-------------------------------------------------

22april. 2015
"Lodsens dag" på Dragør Havn lørdag 25. juli 2015 kl. 11-17.

"Gå på opdagelse i lodsens spændende verden".

Et gratis arrangement for hele familien

30. marts 2015.
Fra sæsonstarten vil der nu være fuld dækning med WI FI i hele havnen.Vore sgæstesejlere vil få oplyst login koden på den kvittering man får når man betaler sin havneafgift. Fastepladslejere får oplyst koden ved henvendelse på Havnekontoret.

30. marts 2015
Til dem der sejler til Norge i sommer. Stortinget har netop vedtaget følgende:
§ 23 a Bruk av egnet flyteutstyr om bord

I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.

Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis.


27.marts 2015.

Ny anbefalet sejlrute for Lystfartøjer ved passage af Københavns Havn.
Søfartsstyrelsen har udgivet en fritidssejlerrute som man bør holde sig til ved passage af Københavns Havn. 
Ruten er omtalt i EfS. nr. 10/265- 2015. En søkortrettelse er ligeledes bragt i nr. 12/2015. Søkortrettelsen indeholder en kortskitse, der kan indsættes i søkortet.
Rettelsen kan ligeledes ses ved henvendelse på Havnekontoret.


26. februar 2015.
Til Alle pladslejere i Dragør Havn
Havneopkrævningen er nu afsendt herfra til hver enkeltes E-Boks og ikke som tidligere med et normalt brev.

Venlig Hilsen
Havnekontoret


30. marts 2015

Vær med til at hjælpe vores redningsfolk

TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben (det tidligere SOK) har udviklet et mærkat, Operation Sømærkning, som udover at identificere fartøjets ejer også forebygger unødige eftersøgninger af herreløse fartøj. Mærkaten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

Se mere her : http://www.trygfonden.dk/Projekter/Operation-Soemaerk

Husk at havnens nye vaskeri i Lystbådehavnen også kan imprægnere dit sejlertøj hvis du har behov for det. Det er blot at følge vejledningen. Imprægneringsmiddel tilsættes automatisk.

 


 

 
Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570