Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Vigtig information

6. november 2014.

Bøjer inddrages og fyr slukkes i Lystbådehavnen mandag den 17. november. Herefter kan besejling af Lystbådehavnen ikke anbefales.

 

-----------------------------------------------------

2. december 2014.

Så er det tid til at lukke for vandet. Havnen lukker for vandet på broerne og på pladserne i disse dage.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20. november 2014

Der henligger en del fartøjer på havnens arealer uden gyldigt havnepladsnummer og dermed er ejerforholdet ukendt for Havnekontoret. Vi har fotograferet dem alle og de kan ses her på hjemmesiden under menuen Information og undermenuen Lystfartøjer. Evt ejere til bådene bedes kontakte Havnekontoret snarest. Bådene vil blive bortskaffet såfremt vi ikke finder ejerne senest den 5. januar 2015 og herefter solgt på auktion.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. november 2014.

Efterårets Havnenyt kan nu også læses her på hjemmesiden.

 

Husk at havnens nye vaskeri i Lystbådehavnen også kan imprægnere dit sejlertøj hvis du har behov for det. Det er blot at følge vejledningen. Imprægneringsmiddel tilsættes automatisk.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31. oktober 2014

Da havnen fortsat er ved at drukne i tomme bådtrailere der henstår på havnearealerne, skal vi gøre opmærksom på at trailere uden markering med havnepladsnummer nu vil blive bortskaffet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.september.

Ændrede pladser på land i den gamle havn

På grund af en ændret benyttelse af det tidligere færgehavnsareal vil landpladserne i år blive noget ganske andet end tidligere. Havnekontoret har i samarbejde med de vognmænd der normalt foretager bådoptagninger foretaget en anden disponering af bådopstillingen. Bådejerne skal følge de anvisninger der kommer fra hhv vognmændene og havnekontoret. Såfremt man ikke ønsker at følge vores anvisninger, må man blive i vandet vinteren over.

 

De store motorbåde yderst på færgehavnsarealet skal ligeledes opstilles anderledes end tidligere, da færgehavnen skal benyttes af erhvervstrafik vinteren over.

 

Beddingen er atter i drift. Efter en længerevarende reparationsperiode kan havnens bedding igen anvendes. Al henvendelse i den henseende skal ske til beddingsforpagteren Dragør Bådeværft telefon 3253 0077.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 Juli.

Havnens nye vaskeri åbner.

Vaskeriet i Lystbådehavnen åbner den 9 juli. Kort til betaling købes ved maskinen på Havnekontoret. En vask koster kr. dkr. 25,00. Tørring kr. 5,00 for 10 min.

4. juli.

Havnen har i samarbejde med Dragør Kajakklub og Dragør Sejlklub etableret en ny offentlig grillplads i Madsens Krog.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12. juni

Havnekontoret udlejer nu også cykler i samarbejde med Dragør Cykel og Motorservice.

Prisen er kr. 100,00 pr. dag. Depositum kr. 500,00. Udlejning finder kun sted mod kontant betaling.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23. maj

Dieseltanken er nu flyttet til den nye servicekaj i den tidligere færgehavn. Både der ønsker at tanke skal tage hensyn til den intensive trafik der foregår med lodsbådene. Både må kun henlægges langs servicekajen i forbindelse med at der skal tankes.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. maj

Havnens bedding er midlertidig ude af drift.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24. april

Københavns Auktioner afholder på vegne af Dragør Havn auktion over 4 både.

Auktionen bliver sat på idag og slutter d. 8 maj. kl. 17.00. Dvs auktionen kører i 14 dage.

Eftersyn af bådene bliver lørdag d. 26. april fra kl. 12-14 og tirsdag d. 6. maj fra kl. 12-14.

Vores hjemmeside hedder: www.kbhauktioner.dk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.april 2014

Dragør Kommunalbestyrelse vedtog den 27. marts 2014 nye retningslinjer for Brugerbestyrelsen på Dragør Havn (BBH). Det betyder bl.a. en ændret sammensætning og en større bestyrelse. De valgte medlemmer af BBH vil blive indkaldt til et konstituerende møde snarest. De nye retningslinjer vil kunne læses på Havnens hjemmeside under Brugerbestyrelsen. BBH er nu indkaldt til et konstituerende møde den 23 .april  på Havnekontoret.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.marts 2014.

Havnekontoret har indgået aftale med Svendborg uddybning om oprensning af indsejlingsrenden til Lystbådehavnen. Arbejdes forventes, ifølge rederiet,  af påbegynde i uge 12

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.marts 2014.

Nyt tiltag på Havnen.

Dragør Havnekontor har indgået en aftale med den lokale cykelsmed Dragør Cykler om udlejning af cykler fra Havnekontoret. Havnekontoret står for den daglige drift, mens alt vedligeholdelse, også hvis der punkteres midt i Kongelundsskoven passes af Dragør Cykler.Vi lægger ud med 4 cykler til udlejning.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. marts 2014

Dragør Havn har i samarbejde med Blue Water Shipping, indgået en aftale om at vi skal være basehavn for crewbåden Windea One fra Rederiet Siem Offshore Contractors. Fartøjet skal servicere vindmølleparken Batic II, der opføres på Kriegers Flak Øst af Møn. Foreløbig påregnes et til to anløb i døgnet fra maj til september måned i år. Der vil tillige skulle påregnes plads til en til to 20 fods containere til grej m.m. Windea One vil få tildelt fast ligge plads i den tidligere færgehavn.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27. februar 2014

Servicekajen tager form

Den nye servicekaj i det nordlige færgehavnsbassin er ved at tage form. I kommende uge støbes fundamentet til landgangen der fører ned til pontonen, hvorpå dieselstanderen skal placeres. Samtidig støbes fundamentet til den nye placering af selve dieseltanken. Havnen fik påbud om at flytte og overdække tanken af miljømyndigheden fra Tårnby Kommune sidste sommer. Det er det påbud som vi nu efterkommer. Vi slår så to fluer med et smæk, da vi samtidig etablerer en ny servicekaj der foventes klar her i foråret.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12. februar 2014.

Vær med til at hjælpe vores redningsfolk

 

I forbindelse med stormen Bodil er flere joller, kajakker og andre både, drevet til havs og med en ejer, der ikke efterfølgende har vidst, hvor deres fartøj er havnet. TrygFonden og Søværnets Operative Kommando har udviklet et mærkat, Operation Sømærkning, som udover at identificere fartøjets ejer også forebygger unødige eftersøgninger af herreløse fartøj. Mærkaten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

 

Se mere her : http://www.trygfonden.dk/Projekter/Operation-Soemaerk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570