Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Vigtig information

12. februar 2015.

Besejling af Lystbådehavnen kan ikke anbefales da dybden i indsejlingsrenden er ukendt. Oprensning finder sted her i foråret.

 

-------------------------------------------------

26. februar 2015.
Til Alle pladslejere i Dragør Havn
Havneopkrævningen er nu afsendt herfra til hver enkeltes E-Boks og ikke som tidligere med et normalt brev.

Venlig Hilsen
Havnekontoret


29.januar 2015.
En  JUNKER 22 sælges. Havnen har båden til salg.

Den ligger på havneplads N 203. Kom med et bud til Havnekontoret.

 

Husk at havnens nye vaskeri i Lystbådehavnen også kan imprægnere dit sejlertøj hvis du har behov for det. Det er blot at følge vejledningen. Imprægneringsmiddel tilsættes automatisk.

 

12. februar 2014.

Vær med til at hjælpe vores redningsfolk

 

I forbindelse med stormen Bodil er flere joller, kajakker og andre både, drevet til havs og med en ejer, der ikke efterfølgende har vidst, hvor deres fartøj er havnet. TrygFonden og Søværnets Operative Kommando har udviklet et mærkat, Operation Sømærkning, som udover at identificere fartøjets ejer også forebygger unødige eftersøgninger af herreløse fartøj. Mærkaten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

 

Se mere her : http://www.trygfonden.dk/Projekter/Operation-Soemaerk

 

 

Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570